De historie van Oomen Landbouw & Loonwerk vindt zijn oorsprong in de jaren ’30 van de vorige eeuw. In deze periode werd een gemengd bedrijf met akkerbouw en melkvee gestart in Raamsdonksveer. In 1967 is de start gelegd voor het huidige bedrijf op de huidige locatie in Raamsdonk. In die periode is begonnen met een loonwerktak op het toen al bestaande akkerbouwbedrijf.

Historie
Foto van de locatie in Raamsdonk in de jaren ’60 van de vorige eeuw

Eind jaren ’90 is de huidige eigenaar Ard-Jan Oomen toegetreden tot het bedrijf en richtte het bedrijf zich naast akkerbouw al steeds meer op loonwerk in wijde omtrek van het bedrijf. In de jaren daarna is de loonwerktak een steeds grotere tak op het bedrijf geworden. In 2005 is Diny Oomen – Punt, de vrouw van Ard-Jan tot het bedrijf toegetreden. In 2006 hebben Ard-Jan en Diny het bedrijf volledig overgenomen.

In 2013 ontstond de mogelijkheid om loonbedrijf Verschoor uit Almkerk over te nemen en is deze overname afgerond. Daarmee ontstond het loonbedrijf Verschoor & Oomen welke vanuit Almkerk en Raamsdonk opereerde. Met de overname van loonbedrijf Verschoor breidde de loonwerktak zich uit met alle voorkomende werkzaamheden in alle akkerbouw gewassen. Daarnaast strekt het werkgebied zich uit over Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Met de overname van loonbedrijf Verschoor door Oomen kon de kennis van alle teelten en specialistische werkzaamheden in beide bedrijven voortgezet worden. Hiermee konden beide bedrijven hun naam hoog houden en dit samen voegen tot één loonbedrijf. Naast loonbedrijf Verschoor & Oomen bleef landbouwbedrijf Oomen uit Raamsdonk nog steeds actief met de ontplooiing van het akkerbouwbedrijf.

In 2015 is de volgende stap in uitbreiding gezet en is loonbedrijf Leemans uit Hank overgenomen. Met deze overname zijn de werkzaamheden uitgebreid in de grond-, weg-, en watersector, kort gezegd infra. Hiermee is een breed oriënterend loonbedrijf ontstaan welke centraal in zijn werkgebied een grote groep met klanten kan bedienen. Met het 50 jarige bestaan van landbouwbedrijf Oomen, en zijn voorgangers, in 2017 op komst is besloten om de volgende stap in de bedrijfsontwikkeling te zetten. Met ingang van 2016 is besloten om alle bedrijven verder te laten gaan onder de naam Oomen Landbouw & Loonwerk.

Oomen Landbouw & Loonwerk richt zich met Oomen Landbouw op het telen van akkerbouw gewassen zoals: aardappelen, cichorei, granen, suikerbieten, uien en vlas. Oomen Loonwerk is de loonwerktak van het bedrijf welke de 4 sectoren akkerbouw, veehouderij, infra en conserven bedient.

Historie