Mest rijden, land klaarleggen en zaaien onder gunstige omstandigheden

Met deze mooie dagen kunnen we weer veel werk verzetten. Met onze twee Tebbe strooiers wordt vaste mest uitgereden. Hiermee krijgt u een mooie bemesting die gedurende het teeltseizoen vrij komt. Onder deze droge omstandigheden kan de mest mooi uitgereden worden. 

Verder worden de eerste gewassen gezaaid, bieten, cichorei en uien gaan op dit moment de grond in. Tijdens het land klaar leggen voor de cichorei kan nog voor de bewerking met Bonalan gespoten worden. De bewerking die er direct op volgt zorgt er voor dat de Bonalan goed vast gelegd wordt en zodoende zijn werking tegen kiemende onkruiden kan doen. 

Oomen Landbouw & LoonwerkOomen bvOomen Raamsdonk Oomen bv AlmkerkOomen Almkerk