De dienstverlening van Oomen Landbouw & Loonwerk richt zich onder andere op veehouderij. Oomen Landbouw & Loonwerk is gevestigd in een groot akkerbouw en veehouderijgebied in het zuiden en zuidwesten van Nederland. Oomen Landbouw & Loonwerk is uw partner in de teelt van maïs en grasland voor de ruwvoeder voorziening.

Werkzaamheden

Oomen Landbouw & Loonwerk ondersteunt u in de gehele teelt van maïs en grasland door middel van het zaaien en oogsten van de teelten. Daarnaast ondersteunen we u met een gedegen advies op het gebied van bemesting van uw percelen. Hiermee proberen wij samen met u het beste resultaat uit uw ruwvoeder voorziening te halen. Hiermee behaalt u niet alleen de hoogste droge stof opbrengst maar ook de beste kwaliteit in uw kuil. Voor het toedienen van organische mest kan Oomen Landbouw & Loonwerk u in samenwerking met partners in de regio ook bedienen. In de foto impressie hieronder vindt u een overzicht van onze werkzaamheden.

Veehouderij