Starten met bemesten

Nu de begindatum van de mest uitrijdperiode is verstreken zijn we direct begonnen met het uitrijden van de eerste drijfmest. Met behulp van onze Veenhuis mesttank hebben we de eerste percelen grasland bemest. Het was nog wat mistig, wat aan de foto’s is te zien, maar de omstandigheden waren goed. 

Naast het mest rijden is ook de eerste kunstmest gestrooid. Voor beide bewerkingen geldt dat we met goed gevoel voor bodemdruk te werk gaan. Zo kunnen we al snel profiteren van de juiste omstandigheden en vroeg beginnen met bemesten. Bel ons voor de mogelijkheden.

IMG_1415 IMG_1416 IMG_1414 kunstmest strooien over vorst 2